zien
 

 

Wat je ziet,

is niet enkel

wat er is…

Er is wat je ziet en

er is het hele verhaal.

 

Want alles is twee:

binnenkant en buitenkant,

wat te zien is, is buitenkant,

wat er (nog meer) is, is binnenkant.

 

Buitenkant is te begrijpen,

binnenkant is te verstaan.

 

Begrijpen is grijpen, is nemen.

‘Ik heb het begrepen’ is té vaak:

‘Ik heb het opgeborgen,

veilig van het hier en nu’.

 

Verstaan is afblijven, is laten bestaan.

‘Ik heb je verstaan’ is zeggen:

‘Je mag met je verhaal bestaan,

je mag er staan,

misschien nog ver van mijn bestaan’.

 

Wat je ziet laten bestaan,

niet naar je hand zetten, niet inpassen,

in je eigen (be)grijpen.

 

De binnenkant zie je pas

als je kijkt vanuit je eigen binnenkant.

De binnenkant van de ander

openbaart zich

als de eigen binnenkant zich opent.

 

Misschien,

en als je kijkt

met de ogen van de Liefde.

Om de liefde van God…

 

Februari ‘08

Désiré

 


 
OOPS! You forgot to upload swfobject.js ! You must upload this file for your form to work.

 

  
        Handelen
      

 
Handelen:
met de handen doen
wat gedaan moet worden.
  
Is het eerste handelen niet:
er zijn,
met en voor de ander?
Handelen is niet altijd: maken.
Is handelen enkel: ingrijpen,
tussen beide komen?
Tussen de nood en verlangen
van de ander
en mijn antwoord op die vraag.
Handelen is soms ook :
even niet ingrijpen en
het laten gebeuren, er wel bij zijn en zien.
Is soms ook: kansen geven, laten groeien.
Handelen:
metterdaad maken, van buitenaf ingrijpen,
de kwaal en het probleem aanpakken.
Of:
van binnenuit tot stand laten komen,
van binnenuit laten groeien.
De gehele mens aanraken, vanuit het zelf geraakt zijn.
Van binnenuit is: vanuit het erbij zijn,
vanuit het zich tonen van de ander en
het gezien worden toont zich wat er te doen is.
Handelen gaat dus ook over zich tonen en doen,
niet enkel over de hand-
Het gaat over het oog,
dat de hand in beweging zet.
Handelen:
De machteloosheid, de moedeloosheid
niet het laatste woord geven.
Handelen als gestalte van Gods aanwezigheid
bij mensen, de minsten in tel eerst.

Februari ‘08
Désiré

 

                                              Home     Actueel    Expositie     Egidius    Inspiratie      Weblog     Contact
Copyright © 2008 De Ongeziene gezien. Alle rechten voorbehouden.